top of page
1.png
圖片1.jpg
0.png
0.png
0.png
2.png

醫博智能減壓照護

3.png

安心看護,躺臥自在

3.png

高規安全,安靜舒適

3.png

即時偵測,立即調整

3.png

無線連網,關心長者

4.png
5.png
7.png
6.png
  • 即時讀取體壓影像

  • 檢視減壓效果資訊

  • 互動式的觸控介面

  • 系統異常警示提醒

8.png

產品重要規格

9.png
bottom of page